2532111113 3ο χλμ. Επαρχιακή Οδός Σαπών - Συκορράχης, Κομοτηνή atsa_sapes@hotmail.com
hero image
Facebook
 

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Φωτοβολταϊκή Ροδόπης - Μαυρίδης Μιλτιάδης & ΣΙΑ ΕΕ - Κατασκευές - Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών - ΚομοτηνήΑναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει ειδικά μεγέθη καταναλώσεων τελικής και πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και τιμές αναφοράς που επιτρέπουν στον καταναλωτή να συγκρίνει και να αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου του. Ταυτόχρονα συνοδεύεται από συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, σε σχέση με το κόστος που συνεπάγεται.
Ισχύει, κατά ανώτατο όριο, για δέκα (10) έτη. Με τους ισχύοντες κανονισμούς.