2532111113 3ο χλμ. Επαρχιακή Οδός Σαπών - Συκορράχης, Κομοτηνή atsa_sapes@hotmail.com
hero image
Facebook
 
Φωτοβολταϊκή Ροδόπης
Μαυρίδης Μιλτιάδης & ΣΙΑ ΕΕ - Κατασκευές
Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών - Κομοτηνή


 

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2007 και έχοντας στο ενεργητικό της πολύτιμη εμπειρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους 
πελάτες είτε πρόκειται για οικιακά είτε για επαγγελματικά συστήματα, όλη την υποστήριξη που χρειάζονται για την αδειοδότηση και την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έργων μέσα από την αξιοπιστία και την γνώση που διαθέτει στην αγορά των Φ/Β Συστημάτων.
Διαθέτει όλον τον κατάλληλο & εξειδικευμένο εξοπλισμό και είναι σε θέση να αναλάβει την πλήρη αποπεράτωση κάθε έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους, χωρίς την ανάγκη ανάθεσης υπεργολαβιών σε τρίτους.
Επίσης διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών σταθμών. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO.

 

 

     
     
 
 

Έχοντας την τεχνογνωσία και την υποδομή που απαιτείται, ασχολείται με τους ακόλουθους τομείς:

 • Κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Συντηρήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Αυτόνομες εγκαταστάσεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων.
 • Αναλαμβάνει την υποστήριξη και συντήρηση με ετήσια συμβόλαια.
 • Προσφέρει περιοδικές αναφορές λειτουργίας και ενεργειακής απόδοσης.


Με όλα τα παραπάνω, η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υποστήριξης φωτοβολταϊκών πάρκων, προκειμένου ο κάθε πελάτης να είναι σίγουρος για την σωστή λειτουργία του Φ/Β Συστήματος του.

Η κύρια δραστηριότητα μας είναι η εγκατάσταση και η συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί εδάφους και επί άλλων δομικών 
 • κατασκευών.
 • Ετήσιοι έλεγχοι καλής λειτουργίας των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
 • Αποψίλωση και κοπή βλάστησης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων επί 
 • εδάφους.
 • Καθαρισμός πάνελ των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.