2532111113 3ο χλμ. Επαρχιακή Οδός Σαπών - Συκορράχης, Κομοτηνή atsa_sapes@hotmail.com
hero image
Facebook
 
Net Metering / Virtual Net Metering
Φωτοβολταϊκή Ροδόπης - Μαυρίδης Μιλτιάδης & ΣΙΑ ΕΕ - Κατασκευές - Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών - Κομοτηνή


 

Net Metering
Το net metering ή ενεργειακός συμψηφισμός είναι το πρόγραμμα που αποτελεί την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στη στεγη ενός ακινήτου το οποίο μπορεί να μειώσει ακόμα και να εκμηδενίσει το ενεργειακό κόστος. Πιο συγκεκριμένα η παραγόμενη ενέργεια από τα πάνελ συμψηφίζεται με αυτή που έχει καταναλωθεί, μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας για το χρήστη.

 

 

     
     
 
 

Virtual Net Metering

Το virtual net metering αποτελεί μια ειδική εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, με τη βασική διαφορά ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού δύναται να βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους (περιοχές) ωστόσο στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός μπορεί να εφαρμοστεί από συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών ή νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα η δυνατότητα δίνεται σε αυτοπαραγωγούς που είναι αγρότες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου/ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας (π.χ. Σχολικά συγκροτήματα).