2532111113 3ο χλμ. Επαρχιακή Οδός Σαπών - Συκορράχης, Κομοτηνή atsa_sapes@hotmail.com
hero image
Facebook
 

Ηλεκτρολογικά σχέδια και μελέτες
Φωτοβολταϊκή Ροδόπης - Μαυρίδης Μιλτιάδης & ΣΙΑ ΕΕ - Κατασκευές - Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών - ΚομοτηνήΑναλαμβάνουμε την εκπόνησης ηλεκτρολογικών σχεδίων (ΥΔΕ). Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο είναι:
    • Για την έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ
    • Για την επανασύνδεση παλιάς παροχής,
    • Για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός,
    • Για αίτηση αύξησης της παροχής.
    • Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής. (εργοταξιακή παροχή)

Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Δεν είναι ένα τυπικό χαρτί για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο. Είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο και τις κατάλληλες μετρήσεις.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να υπάρχει ρελέ διαρροής ρεύματος που να λειτουργεί σωστά. Αν δεν υπάρχει, κατόπιν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του.