2532111113 3ο χλμ. Επαρχιακή Οδός Σαπών - Συκορράχης, Κομοτηνή atsa_sapes@hotmail.com
hero image
Facebook
 

Υποστήριξη και Συντήρηση
Φωτοβολταϊκή Ροδόπης - Μαυρίδης Μιλτιάδης & ΣΙΑ ΕΕ - Κατασκευές - Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών - ΚομοτηνήΗ εταιρεία μας αναλαμβάνει την συντήρηση φωτοβολταϊκών με ετήσια συμβόλαια με τα οποία διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία και η υψηλή παραγωγικότητα της εγκατάστασης μέσω της άμεσης διάγνωσης και του εντοπισμού τυχούσας βλάβης ή δυσλειτουργίας. Στα ετήσια συμβόλαια συμπεριλαμβάνονται οι παροχές της χορτοκοψίας καθώς και του καθαρισμού των πάνελ. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα να προσφέρει περιοδικές αναφορές λειτουργίας και ενεργειακής απόδοσης.