2532111113 3ο χλμ. Επαρχιακή Οδός Σαπών - Συκορράχης, Κομοτηνή atsa_sapes@hotmail.com
Facebook

Φωτοβολταϊκή Ροδόπης
Μαυρίδης Μιλτιάδης & ΣΙΑ ΕΕ - Κατασκευές - Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών - Κομοτηνή

Η εταιρεία µας ιδρύθηκε το 2007 και έχοντας στο ενεργητικό της πολύτιµη εµπειρία στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, προσφέρει στους ενδιαφερόµενους πελάτες είτε πρόκειται για οικιακά είτε για επαγγελµατικά συστήµατα, όλη την υποστήριξη που χρειάζονται για την αδειοδότηση και την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έργων µέσα από την αξιοπιστία και την γνώση που διαθέτει στην αγορά των Φ/Β Συστηµάτων.  ∆ιαθέτει όλον τον κατάλληλο & εξειδικευµένο εξοπλισµό και είναι σε θέση να αναλάβει την πλήρη αποπεράτωση κάθε έργου, ανεξαρτήτως µεγέθους, χωρίς την ανάγκη ανάθεσης υπεργολαβιών σε τρίτους.
 

 

Net Metering - Virtual Net Metering

Net Metering - Virtual Net Metering

Το net metering ή ενεργειακός συμψηφισμός είναι το πρόγραμμα που αποτελεί την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στη στεγη ενός ακινήτου το οποίο μπορεί να μειώσει ακόμα και να εκμηδενίσει το ενεργειακό κόστος.

Περισσότερα
Net Metering-Virtual Net Metering

Net Metering-Virtual Net Metering

Το virtual net metering αποτελεί μια εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, με τη βασική διαφορά ότι σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους

Περισσότερα
Κατασκευή σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας

Κατασκευή σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας

Πραγματοποιούμε την απαραίτητη τεχνοοικονομική μελέτη, συντάσσουμε και υποστηρίζουμε την κατάθεση φακέλου από την αρχή έως και την σύνδεση του έργου και τέλος σχεδιάζουμε και χωροθετούμε την εγκατάσταση προσέχοντας τις λεπτομέρειές.

Περισσότερα